menu

Szukaj

sobota, 5 lutego 2011

Gdy brakuje słów - Tezaurus - Darmowy kurs Word

Czym jest tezaurus?

Tezaurus to funkcja sprawdzania synonimów czyli wyrażeń bliskoznacznych z wyrazem, który chcesz zastąpić. Pozwala na unikanie w tekście tego samego zwrotu kilkakrotnie. Na przykład:

Załóżmy że piszesz akurat list motywacyjny. Piszesz o swoich umiejętnościach. Okazuje się że kilka razy używasz w tekście słowa „umiejętności”. Uwierz mi, nie ma nic bardziej denerwującego niż czytać, że masło jest maślane. Dlatego tak ważne jest, byś unikał w korespondencji nachalnego używania jednego słowa.
W poniższym przykładzie pokazano użycie tezaurusa.


Na stanowisko to zostałam awansowana z referenta, gdyż zauważono moje predyspozycje i umiejętności szybkiego uczenia oraz przyswajania wiedzy. Mogłabym te kwalifikacje wykorzystać w Państwa firmie…”


Uruchamianie tezaurusa


• Wpisz słowo lub wyrażenie do którego chcesz znaleźć odpowiednik, a następnie zaznacz je (w przypadku pojedynczego słowa wystarczy ustawić za nim kursor)

Umiejętności

• Naciśnij kombinację klawiszy Shift+F7 lub wybierz polecenie Narzędzia/Język/Tezaurus

Zobaczysz okno z synonimami. Wybierz słowo najbardziej odpowiadające kryteriom, rozwiń liste i z menu wybierz Wstaw. Wyraz zostanie zastąpiony.
Z tezaurusem pisanie dokumentów i pism staje się prostsze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

DPD WYCEŃ I NADAJ