menu

Szukaj

sobota, 13 sierpnia 2011

Organizacja zapisu danych na dysku cz.1 - Nośniki danych

Organizacja zapisu danych na dysku

Nośniki danych

Dane są zapisywane w komputerze na nośnikach danych. Nośniki danych to urządzenia zdolne do przechowywania danych. Są to wszelkiego rodzaju płyty, dyskietki, magazynujące urządzenia USB, twarde dyski. Nośniki te oznaczane są kolejnymi literami alfabetu. Podstawowy podział to:
A:\ stacja dyskietek 3,5”
Literą B:\ oznaczano kiedyś stację dysków elastycznych 5,25”
C:\ twardy dysk (partycja aktywna)
Jeśli nie ma więcej twardych dysków (lub partycji) to kolejna litera będzie oznaczała CD lub DVD
D:\ Cd lub DVD
W przypadku kiedy jest więcej twardych dysków (partycji) najpierw to one mają pierwszeństwo do liter. A dopiero potem stacja CD lub DVD.

Rysunek.  Organizacja nośników danych.

 Twardy dysk
Twardy dysk – dysk ten jest najważniejszym nośnikiem danych z punktu widzenia komputera. Nie ma komputera bez dysku twardego, a jeśli jest to jest on bezużyteczny J „Nazwa "dysk twardy" wynika z zastosowania twardego materiału jako podłoża dla właściwego nośnika, w odróżnieniu od dyskietek (ang. floppy disk, czyli miękki dysk), w których nośnik magnetyczny naniesiono na podłoże elastyczne. Dla dysków twardych najważniejsze są następujące parametry: pojemność, szybkość transmisji danych, czas dostępu do danych, prędkość obrotowa dysków magnetycznych (obr/min.) oraz średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF).[1]
Twardy dysk podzielony jest na partycje. Może być jedna partycja, może być ich więcej. Partycja na której zainstalowany jest system jest partycją aktywną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

DPD WYCEŃ I NADAJ