menu

Szukaj

niedziela, 12 lutego 2017

Co to jest klawiatura - darmowy kurs komputerowy

Klawiatura jest urządzeniem wejścia, czyli służy do wprowadzania danych do komputera.
Za pomocą klawiatury wprowadzamy do komputera litery i cyfry oraz znaki. 
Większość użytkowników komputerów niestety nie umie prawidłowo korzystać z klawiatury i używa do pisania dwóch palców, patrząc przy tym na klawiaturę. Przy długim korzystaniu z komputera może to niekorzystnie wpłynąć na oczy, oraz nadgarstki oraz odcinek szyjny kręgosłupa. Dlatego osobom często używającym klawiatury rekomenduję kurs szybkiego pisania. W sieci jest mnóstwo dostępnych aplikacji, dzięki którym można nauczyć się pisać nie patrząc na klawiaturę. W naszej firmie można wziąć nawet prywatne lekcje.

Sekcje klawiatury

Klawiatura podzielona jest na kilka sekcji. Na samej górze znajdziemy klawisze funkcyjne F1-F12. Ich naciśnięcie powoduje wywołanie określonych funkcji. Np. naciśnięcie klawisza F1 prawie zawsze powoduje wywołanie systemu pomocy dla danej aplikacji.
Ponadto po prawej stronie jest klawiatura numeryczna. Służy ona do szybkiego wpisywania cyfr.
Kolejna sekcja to klawisze nawigacyjne (inaczej kierunkowe). Przesuwają one kursor w lewo lub w prawo oraz w górę i w dół. Klawisze Page Up, Page Down służą do przesunięcia kursora o całą stronę w dół lub w górę, natomiast Home i End na początek i koniec wiersza.Sekcje klawiatury.

Klawisze specjalne na klawiaturze

Omawiając klawiaturę należy wspomnieć o klawiszach specjalnych. Są to:
Enter - klawisz służący do zatwierdzania rozkazów. W edytorze tekstu jego naciśnięcie rozpoczyna nowy akapit
Ctrl i Alt -używane w kombinacjach z innymi znakami np. przy tworzeniu polskich liter takich jak: ą, ż, ź. Służą również do wywoływania określonych funkcji niektórych programów w połączeniu z klawiszami literowymi.
Shift - w kombinacji z literą tworzy jej duży odpowiednik. Używany również do wstawiania znaków takich jak np. @ albo nawiasów.
Esc - klawisz ucieczki. Kiedy zrobisz coś nie tak, wystarczy nacisnąć Esc, żeby cofnąć ostatnią operację.
Tab - używany do wstawiania tabulatora w edytorze tekstu, lub do przemieszczania się między komórkami w arkuszu kalkulacyjnym
Capslock - jego wciśnięcie powoduje, że odtąd będziemy pisać dużymi literami. Ponowne jego wciśnięcie powoduje powrót do małych liter.
BackSpace - kasuje znak od kursora w lewo
Delete - kasuje znak od kursora w prawo
Insert - w edytorze tekstu włącza tryb nadpisywania
NumLock - służy do uaktywniania klawiatury numerycznej

 

Rodzaje klawiatur:

Klawiatury z uwagi na ich połączenie z komputerem możemy podzielić na grupy:
  • klawiatury przewodowe
  • klawiatury bezprzewodowe 
  • klawiatury wbudowane

Klawiatury przewodowe połączone są z komputerem za pomocą kabla zakończonego wtyczką. Tutaj możemy rozróżnić dwa wejścia: PS2 oraz USB. Obecnie coraz częściej stosuje się klawiatury z USB. Można je podłączyć do laptopa. 

Klawiatury bezprzewodowe komunikują się z komputerem za pomocą adaptera. Jest on w zestawie z klawiaturą. Adapter wkłada się do złącza USB.

Trzeci rodzaj klawiatur, to klawiatury wbudowane. Występują one we wszystkich laptopach.

Na koniec dzisiejszego posta jak zwykle polecam lekturę dla ambitnych:
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, podręcznik, Helion

https://ssl.afiliant.com/affskrypt,e9f68f19,6c16a5,,1b815,,,
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

DPD WYCEŃ I NADAJ