menu

Szukaj

piątek, 28 kwietnia 2017

Czynny żal - wzór. Nie złożyłem PIT w terminie

Jeśli nie złożyłeś PIT w terminie, powinieneś jak najszybciej złożyć zaległe PIT-y i powołać się na tzw. czynny żal.

Czynny żal - wzór


Romuald Iksinki
Marchlewska 10 66-400
Gorzów Wlkp


 Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Gorzowie Wielkopolskim 

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego polegającego na nie złożeniu deklaracji w terminie (czynny żal) 

               Na podstawie art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam o popełnieniu przeze mnie czynu zabronionego polegającego na tym, że nie złożyłem deklaracji rocznej za rok 2015. Obowiązek ten dopełniam wraz ze złożeniem niniejszego zawiadomienia. 
Równocześnie oświadczam, że przy popełnieniu wyżej wymienionego czynu nie współdziałałem z innymi osobami.      
Niedotrzymanie ustawowych obowiązków jako podatnika wynikało z niedopatrzenia spowodowanego kłopotami w sferze rodzinnej - rozwodzę się, co jest dla mnie traumą. W związku z powyższym wnoszę o odstąpienie od stosowania sankcji przewidzianych w KKS. 

                                                                                                       Z poważaniem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

DPD WYCEŃ I NADAJ