menu

Szukaj

środa, 21 czerwca 2017

Upoważnienie do dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia


Wprowadzenie w życie ustawy o ochronie danych osobowych w przychodniach spowodował, że nawet działając w dobrej wierze, możemy mieć trudności z uzyskaniem recepty, odbioru wyników czy kserokopii dokumentacji medycznej osoby bliskiej. Dlatego niezmiernie ważne jest, abyśmy w swoich przychodniach złożyli stosowne oświadczenia woli dotyczące uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej oraz otrzymywania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych. 
Wielu ludzi o problemie nie wie, lub go bagatelizuje, a dopiero kiedy zdarzy się wypadek lub nagła choroba, która spowoduje przykucie do łóżka (np. wylew czy zawał) i potrzebne są dokumenty dla ubezpieczyciela bądź zwykła recepta, pojawia się problem, gdyż przychodnia zazwyczaj odmawia wydania takich dokumentów bez upoważnienia.

Co powinno zawierać upoważnienie do dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia.

Upoważnienie do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej powinno zawierać nazwisko i imię oraz PESEL osoby upoważniającej oraz imię i nazwisko, oraz adres osoby upoważnianej czyli dane pozwalające na jej weryfikację.

Upoważnienie do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej - wzór

..............................
miejscowość, data
Oświadczenie
Nazwisko i imię:............................
Data urodzenia:..............................
Nr PESEL:.....................................


Do uzyskania dostępu do mojej dokumentacji medycznej upoważniam:

Panią / Pana: .............................................................................................................................................
                                 imię i nazwisko osoby upoważnianej oraz jej dane kontaktowe


.....................................
 własnoręczny podpis


Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych - wzór

..............................
miejscowość, data
Oświadczenie
Nazwisko i imię:............................
Data urodzenia:..............................
Nr PESEL:.....................................


Do otrzymywania informacji o moim stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych upoważniam:

Panią / Pana: .............................................................................................................................................
                                 imię i nazwisko osoby upoważnianej oraz jej dane kontaktowe
.....................................
 własnoręczny podpis


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

DPD WYCEŃ I NADAJ