menu

Szukaj

Redagowanie pism i tekstów

W naszej firmie możesz zamówić zredagowanie pisma. Piszemy i nadajemy właściwą formę pisma, ale nie świadczymy pomocy prawnej.

Przykłady pism, które możesz u nas zamówić:

  • Pisma dotyczące pracy np. życiorys (CV), list motywacyjny
  • Pisma do banków
  • Pisma do szkół, uczelni lub pracodawcy 
  • Pisma do spółdzielni mieszkaniowej np. wniosek o rozłożenie na raty zaległości czynszowych, wniosek do Spółdzielni o zgodę na przeprowadzenie przewodu na klatce schodowej do licznika, 
  • Pisma do Urząd Skarbowego, tzw. czynny żal - wzór. Nie złożyłem PIT  w terminie 
  • Pozwy z zakresu prawa rodzinnego: pozew o rozwód bez orzekania o winie, pisma procesowe, odpowiedzi na pozew, co do których nie jest wymagane autorstwo radców prawnych lub adwokatów
  • i inne...
Ważne:
Nie reprezentujemy klienta przed żadną instytucją. Sporządzając pismo kierujemy się wyłącznie sugestiami klienta. Pismo napisane na zlecenie podpisuje klient (nie podpisujemy pism) i nie bierzemy odpowiedzialności za wykorzystanie pisma.
Nie udzielamy porad prawnych, podatkowych, notarialnych itp., czyli nie wchodzimy w kompetencje instytucji oraz osób do tego uprawnionych tj: radców prawnych, adwokatów, doradców i biur podatkowych itp.
Nie prowadzimy również usług doradczych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

DPD WYCEŃ I NADAJ